Gia sư,  Kim, Thanh Xuan

Gia sư ****** Kim

Hà Nội, Thanh Xuan
Độ tuổi: 29 tuổi
Kinh nghiệm: 4 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Gia sư,  Kim, Thanh Xuan

Gia sư ****** Kim

Độ tuổi: 29 tuổi
Kinh nghiệm: 4 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Độ tuổi: 29 tuổi
Kinh nghiệm: 4 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Về bản thân
Hello! I have been an avid reader for my whole life, which has made me exceptionally talented in English. I took the PSAT my senior year of high school and scored 91st percenti. Last year, I took a peer aide class in which I tutored individuals with special needs, as well as helping out in my grandma's third grade class. I also have five younger siblings to whom I have given homework help, so I do have some experience. I am patient and reliable, and love being encouraging and a supporter, and helping others learn.
Tóm tắt
Quốc tịch:Việt Nam
Giới tính:Nữ
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Tiểu học Tiếng Anh
Đối tượng học sinh:
  • Lớp 1-5
Địa điểm dạy học:
  • Học tại nhà học sinh
  • Học tại nhà gia sư
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm