Gia sư,  Quí, Thanh Xuan

Gia sư ****** Quí

Hà Nội, Thanh Xuan
Độ tuổi: 34 tuổi
Kinh nghiệm: 6 năm
Mức giá dịch vụ: VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Gia sư,  Quí, Thanh Xuan

Gia sư ****** Quí

Độ tuổi: 34 tuổi
Kinh nghiệm: 6 năm
Mức giá dịch vụ: VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Độ tuổi: 34 tuổi
Kinh nghiệm: 6 năm
Mức giá dịch vụ: VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Về bản thân
I have tutored for years students of all ages. My experience with tutoring has been with students. I am extremely patient with students and I have a passion for teaching. I can work well with any age group of students. I love working with babies, toddlers, little kids as well as middle school and high school students. I am punctual, multilingual, dedicated, effective at communication, musically active, physically active, and love helping others.
Tóm tắt
Quốc tịch:Việt Nam
Giới tính:Nữ
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Tiểu học
Đối tượng học sinh:
  • Lớp 1-5
  • Mẫu giáo
Địa điểm dạy học:
  • Học tại nhà học sinh
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm