Gia sư,  Quyên, Cau Giay

Gia sư ****** Quyên

Hà Nội, Cau Giay
Độ tuổi: 31 tuổi
Kinh nghiệm: từ 10 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Gia sư,  Quyên, Cau Giay

Gia sư ****** Quyên

Độ tuổi: 31 tuổi
Kinh nghiệm: từ 10 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Độ tuổi: 31 tuổi
Kinh nghiệm: từ 10 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Về bản thân
I have taught and tutored for 10 years, working with students of all ages (including adults and preschoolers). Experienced in teaching students who have special needs/IEP's, I assess, create, and implement plans to scaffold students' learning in needed areas. An excellent communicator, I collaborate with teachers and parents well in order to identify and determine students' long and short term goals in their studies. I am experienced in teaching academics, English, reading, writing to diverse populations of students from different countries and backgrounds. I work well with students who have special needs and receive Special Education Services (IEP's), and am certified in teaching Reading Recovery and Mediation and Conflict Resolution.
Tóm tắt
Quốc tịch:Việt Nam
Giới tính:Nữ
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Tiếng Việt Văn học Tiểu học Tiếng Anh
Đối tượng học sinh:
  • Lớp 10-12
  • Lớp 1-5
  • Lớp 6-9
  • Mẫu giáo
  • Chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3
  • Sinh viên và người lớn
Địa điểm dạy học:
  • Học tại nhà học sinh
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm