Gia sư,  Linh, Bac Tu Liem

Gia sư *** Linh

Hà Nội, Bac Tu Liem
Độ tuổi: 32 tuổi
Kinh nghiệm: 7 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Gia sư,  Linh, Bac Tu Liem

Gia sư *** Linh

Độ tuổi: 32 tuổi
Kinh nghiệm: 7 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Độ tuổi: 32 tuổi
Kinh nghiệm: 7 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Về bản thân
She worked at the school on various programs, always achieved high-quality and successful implementation of the goals and objectives. I have experience in a children's development center with children from 4-6 years old. For a long time I have been working as a private tutor for children from 5-10 years old. I like my work, I am very pleased with the victories of my students after just a few lessons. I can work with children who are homeschooled (at the request of the parents, due to the illness of the child). In my classes I include the development of logic, thinking, speech development. I take into account the wishes of parents, the individual characteristics of children for productive work.
Tóm tắt
Quốc tịch:Việt Nam
Giới tính:Nữ
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Tiểu học
Đối tượng học sinh:
  • Lớp 1-5
  • Mẫu giáo
Địa điểm dạy học:
  • Học tại nhà học sinh
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm