Gia sư,  Dương, Son Tay

Gia sư **** Dương

Hà Nội, Son Tay
Độ tuổi: 19 tuổi
Kinh nghiệm: 2 năm
Mức giá dịch vụ: từ 70000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2023năm
Gia sư,  Dương, Son Tay

Gia sư **** Dương

Độ tuổi: 19 tuổi
Kinh nghiệm: 2 năm
Mức giá dịch vụ: từ 70000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2023năm
Độ tuổi: 19 tuổi
Kinh nghiệm: 2 năm
Mức giá dịch vụ: từ 70000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2023năm
Về bản thân
*Về kiến thức dạy tiểu học: _ Đã và đang kèm cho nhiều bé tiểu học, dạy kèm lớp 4, 5 đi thi học sinh giỏi cấp huyện/thị xã *Về kiến thức dạy cấp 2, cấp 3: _Thi chuyên sử và có kiến thức sâu rộng về môn sử, thi học sinh giỏi sử cấp thành phố
Tóm tắt
Quốc tịch:Việt Nam
Giới tính:Nam
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Tiếng Việt Lịch sử Tiểu học
Đối tượng học sinh:
  • Lớp 10-12
  • Lớp 1-5
  • Lớp 6-9
  • Chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3
Địa điểm dạy học:
  • Học tại nhà học sinh
  • Học từ xa (skype)
  • Học tại nhà gia sư
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm