Gia sư,  Latt, Ba Dinh

Gia sư ************ Latt

Hà Nội, Ba Dinh
Độ tuổi: 27 tuổi
Kinh nghiệm: 3 năm
Mức giá dịch vụ: từ 10000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2024năm
Gia sư,  Latt, Ba Dinh

Gia sư ************ Latt

Độ tuổi: 27 tuổi
Kinh nghiệm: 3 năm
Mức giá dịch vụ: từ 10000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2024năm
Độ tuổi: 27 tuổi
Kinh nghiệm: 3 năm
Mức giá dịch vụ: từ 10000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2024năm
Về bản thân
• With a passion for delivering outstanding and engaging Academic lectures. • Self-motivated, team player with strong organizational and interpersonal skills. Have a proven record of students' extreme and instant progress. • Always looking to learn new skills, take on extra responsibilities, and grow professionally. • Experienced in training and mentoring students both Academic and General Approach. • Have worked in busy, pressurized environments where high standards are expected. • Dynamic ability who consistently exceeds goals and company expectations.
Tóm tắt
Quốc tịch:Các nước EU
Giới tính:Nam
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Tiếng Anh Tiếng Thái
Đối tượng học sinh:
  • Lớp 10-12
  • Lớp 6-9
  • Chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3
  • Sinh viên và người lớn
Địa điểm dạy học:
  • Học tại nhà học sinh
  • Học tại nhà gia sư
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm