Gia sư,  Quyên, Binh Thanh

Gia sư ****** Quyên

Thành phố Hồ Chí Minh, Binh Thanh
Độ tuổi: 32 tuổi
Kinh nghiệm: 6 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Gia sư,  Quyên, Binh Thanh

Gia sư ****** Quyên

Độ tuổi: 32 tuổi
Kinh nghiệm: 6 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Độ tuổi: 32 tuổi
Kinh nghiệm: 6 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Về bản thân
I have worked with children in a babysitting setting since 7th grade, at the age of 13, with children ranging from 6 months to 14 years old. In addition, I have house sat and pet sat for many families. My father is a veterinarian, and growing up around his practice has given me many qualifying skills for working with animals. I love animals and am always available to provide services while your family goes on vacation.
Tóm tắt
Quốc tịch:Việt Nam
Giới tính:Nữ
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Tiểu học Tiếng Anh
Đối tượng học sinh:
  • Lớp 1-5
  • Lớp 6-9
  • Mẫu giáo
Địa điểm dạy học:
  • Học tại nhà học sinh
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm