Gia sư,  Thái, Binh Thanh

Gia sư ****** Thái

Thành phố Hồ Chí Minh, Binh Thanh
Độ tuổi: 37 tuổi
Kinh nghiệm: 8 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Gia sư,  Thái, Binh Thanh

Gia sư ****** Thái

Độ tuổi: 37 tuổi
Kinh nghiệm: 8 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Độ tuổi: 37 tuổi
Kinh nghiệm: 8 năm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Về bản thân
I love my profession, I love children, I try to instill in them a love of learning, to develop the cognitive interest of the child. I celebrate even the most modest successes of my students with great joy. I am an elementary school teacher by profession, I have a higher pedagogical education. For many years I have been successfully preparing children for school, helping students in mastering primary school subjects, explaining if something was not understood in the lesson.
Tóm tắt
Quốc tịch:Việt Nam
Giới tính:Nữ
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Tiểu học
Đối tượng học sinh:
  • Lớp 1-5
  • Mẫu giáo
Địa điểm dạy học:
  • Học tại nhà học sinh
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm