Gia sư,  Quí, Quan 5

Gia sư ****** Quí

Thành phố Hồ Chí Minh, Quan 5
Độ tuổi: 50 tuổi
Kinh nghiệm: 6 năm
Mức giá dịch vụ: VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Gia sư,  Quí, Quan 5

Gia sư ****** Quí

Độ tuổi: 50 tuổi
Kinh nghiệm: 6 năm
Mức giá dịch vụ: VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Độ tuổi: 50 tuổi
Kinh nghiệm: 6 năm
Mức giá dịch vụ: VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2022năm
Về bản thân
I love children, and they love me .. We always find a common language and agree .. I try to teach children to think, do everything with love, respect elders and much more ... Preparation for school, reading, mathematics.
Tóm tắt
Quốc tịch:Việt Nam
Giới tính:Nữ
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Tiểu học
Đối tượng học sinh:
  • Mẫu giáo
Địa điểm dạy học:
  • Học tại nhà học sinh
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm