Gia sư,  Phi Ngan, Quan 7

Gia sư **** Phi Ngan

Thành phố Hồ Chí Minh, Quan 7
Độ tuổi: 17 tuổi
Kinh nghiệm: chưa có kinh nghiệm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2023năm
Gia sư,  Phi Ngan, Quan 7

Gia sư **** Phi Ngan

Độ tuổi: 17 tuổi
Kinh nghiệm: chưa có kinh nghiệm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2023năm
Độ tuổi: 17 tuổi
Kinh nghiệm: chưa có kinh nghiệm
Mức giá dịch vụ: từ 50000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2023năm
Về bản thân
I am currently a junior high school student at SSIS. I have been tutoring younger kids in elementary for math, as well as middle school students. I know math up to Algebra 2 and Geometry, and I'm learning AP statistics. I can also help with advancing someone's language as I am very proficient in english. I have been learning Chinese since I was in grade 4, and I am able to speak fluently without trouble to people, as well as reading and writing. I can teach how to swim, as I was on a competitive swim team and know all the swim moves, as well as how to dive. I also am good at dancing.
Tóm tắt
Quốc tịch:Việt Nam
Giới tính:Nữ
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Toán/Đại số/Hình học Tiểu học Tiếng Anh Tiếng Trung Múa/biên đạo múa
Đối tượng học sinh:
  • Lớp 1-5
  • Lớp 6-9
Địa điểm dạy học:
  • Học tại nhà học sinh
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm