Gia sư,  Hiệp, Tan Binh

Gia sư ** Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, Tan Binh
Độ tuổi: 21 tuổi
Kinh nghiệm: 3 năm
Mức giá dịch vụ: từ 200000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2024năm
Gia sư,  Hiệp, Tan Binh

Gia sư ** Hiệp

Độ tuổi: 21 tuổi
Kinh nghiệm: 3 năm
Mức giá dịch vụ: từ 200000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2024năm
Độ tuổi: 21 tuổi
Kinh nghiệm: 3 năm
Mức giá dịch vụ: từ 200000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2024năm
Về bản thân
International University – VNU-HCMC Ho Chi Minh, Vietnam - Peer-assisted Tutor – Principles of Database Management (Feb 2023 – May 2023) - Peer-assisted Tutor – Physics 1 (Aug 2021 – Jan 2022) Freelance tutor - English 10 and 11 (Aug 2020 – Dec 2021) - Mathematics 5, 6, 7, 8 and 9 (Aug 2020 - Now)
Tóm tắt
Quốc tịch:Việt Nam
Giới tính:Nam
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Lịch sử Toán/Đại số/Hình học Tiểu học Vật lý Hóa học Tiếng Anh
Đối tượng học sinh:
  • Lớp 10-12
  • Lớp 1-5
  • Lớp 6-9
  • Chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3
  • Sinh viên và người lớn
Địa điểm dạy học:
  • Tại phòng học thuê ngoài
  • Học tại nhà học sinh
  • Học từ xa (skype)
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm