Gia sư,  Nhân, Phu Nhuan

Gia sư **** Nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, Phu Nhuan
Độ tuổi: 24 tuổi
Kinh nghiệm: chưa có kinh nghiệm
Mức giá dịch vụ: từ 200000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2024năm
Gia sư,  Nhân, Phu Nhuan

Gia sư **** Nhân

Độ tuổi: 24 tuổi
Kinh nghiệm: chưa có kinh nghiệm
Mức giá dịch vụ: từ 200000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2024năm
Độ tuổi: 24 tuổi
Kinh nghiệm: chưa có kinh nghiệm
Mức giá dịch vụ: từ 200000 VND/45 phút
Ngày đăng ký: 2024năm
Về bản thân
I am writing to express my interest in the English Tutor position at Giupchame.vn. With a strong passion for teaching and solid English proficiency demonstrated by my TOEIC scores (Speaking & Writing: 310/400, Reading & Listening: 655/990), I am confident in my ability to make a positive impact as a tutor. Despite my limited professional experience, I have excelled academically in English and gained tutoring experience through mentoring activities. My patience, adaptability, and communication skills enable me to create a supportive learning environment tailored to individual student needs. I am particularly drawn to Giupchame.vn. For its commitment to excellence in education and fostering a supportive learning community. I am eager to contribute to your team and help students achieve their language learning goals. Thank you for considering my application. I am available for an interview at your convenience and can be reached at 0939808115 or trunhantran2706@gmail.com.
Tóm tắt
Quốc tịch:Việt Nam
Giới tính:Nam
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Kỹ năng gia sư
Môn học:
Tài chính Kinh tế
Đối tượng học sinh:
  • Lớp 1-5
  • Lớp 6-9
  • Mẫu giáo
Địa điểm dạy học:
  • Học tại nhà học sinh
  • Học từ xa (skype)
Giờ làm việc
Kiểm tra
Hòm thư đã được xác nhận
Quay trở lại mục tìm kiếm