Người trông người già/ốm,  Thị Minh, Gia Lam

Người trông người già/ốm ** Thị Minh

Hà Nội, Gia Lam
Độ tuổi: 56 tuổi
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức giá dịch vụ: từ 100000 VND/giờ
Mức giá dịch vụ: từ 1000000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2021năm
Người trông người già/ốm,  Thị Minh, Gia Lam

Người trông người già/ốm ** Thị Minh

Độ tuổi: 56 tuổi
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức giá dịch vụ: từ 100000 VND/giờ
Mức giá dịch vụ: từ 1000000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2021năm
Độ tuổi: 56 tuổi
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức giá dịch vụ: từ 100000 VND/giờ
Mức giá dịch vụ: từ 1000000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2021năm
Về bản thân
Tôi cẩn thận và tốt bụng. Tôi không ngại việc nặng. Tôi có thể ở cùng nhà chủ nếu được yêu cầu. Tiền lương và chế độ có thể nói chuyện bàn bạc với nhau,
Tóm tắt
Ngày sinh:27 tháng 11 1967
Trình độ học vấn:Phổ thông
Giới tính:Nữ
Các phương án làm việc mong muốn:
  • Ở cùng chủ nhà
  • Không ở cùng chủ nhà
Quốc tịch:Việt Nam
Tôn giáo:Không
Có hút thuốc không:Không
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Các kỹ năng trông người già/ốm
Độ tuổi các khách hàng bạn đã từng chăm sóc
  • Từ 55 tới 70 tuổi
Kinh nghiệm thực hiện các liệu trình y tế:
  • Xử lý vết thương, băng bó
Giờ làm việc
Kiểm tra
Email đã được xác thực
Quay trở lại mục tìm kiếm