Người trông người già/ốm,  Phương, Quan 1

Người trông người già/ốm ********** Phương

Thành phố Hồ Chí Minh, Quan 1
Độ tuổi: 40 tuổi
Kinh nghiệm: từ 10 năm
Mức giá dịch vụ: từ 10000 VND/giờ
Mức giá dịch vụ: từ 100000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2022năm
Người trông người già/ốm,  Phương, Quan 1

Người trông người già/ốm ********** Phương

Độ tuổi: 40 tuổi
Kinh nghiệm: từ 10 năm
Mức giá dịch vụ: từ 10000 VND/giờ
Mức giá dịch vụ: từ 100000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2022năm
Độ tuổi: 40 tuổi
Kinh nghiệm: từ 10 năm
Mức giá dịch vụ: từ 10000 VND/giờ
Mức giá dịch vụ: từ 100000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2022năm
Về bản thân
Tôi đã làm thầy bấm nguyệt chữa bệnh tôi muốn làm việc này vì tâm của mình mong giúp đỡ cho người bệnh
Tóm tắt
Ngày sinh:3 tháng 4 1984
Trình độ học vấn:Đại học ngành y
Giới tính:Nam
Các phương án làm việc mong muốn:
  • Ở cùng chủ nhà
Quốc tịch:Việt Nam
Tôn giáo:Không
Có hút thuốc không:Không
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Các kỹ năng trông người già/ốm
Độ tuổi các khách hàng bạn đã từng chăm sóc
  • Từ 18-55 tuổi
Kinh nghiệm thực hiện các liệu trình y tế:
  • Mát xa trị liệu
Giờ làm việc
Kiểm tra
Email đã được xác thực
Quay trở lại mục tìm kiếm