Người trông người già/ốm,  Oanh, Quan 8

Người trông người già/ốm **** Oanh

Thành phố Hồ Chí Minh, Quan 8
Độ tuổi: 36 tuổi
Kinh nghiệm: 3 năm
Mức giá dịch vụ: từ 10000 VND/giờ
Mức giá dịch vụ: từ 100000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2022năm
Người trông người già/ốm,  Oanh, Quan 8

Người trông người già/ốm **** Oanh

Độ tuổi: 36 tuổi
Kinh nghiệm: 3 năm
Mức giá dịch vụ: từ 10000 VND/giờ
Mức giá dịch vụ: từ 100000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2022năm
Độ tuổi: 36 tuổi
Kinh nghiệm: 3 năm
Mức giá dịch vụ: từ 10000 VND/giờ
Mức giá dịch vụ: từ 100000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2022năm
Về bản thân
Tôi thích chăm sóc ngườì lớn tuổi, vì họ đã trải qua rất nhiều chuyện trên cuộc sống, họ rất hiểu chuyện.
Tóm tắt
Ngày sinh:1 tháng 1 1988
Trình độ học vấn:Tiểu học
Giới tính:Nữ
Các phương án làm việc mong muốn:
  • Không ở cùng chủ nhà
Quốc tịch:Việt Nam
Tôn giáo:Không
Có hút thuốc không:Không
Có xe riêng:Không
Có bằng lái:Không
Các kỹ năng trông người già/ốm
Độ tuổi các khách hàng bạn đã từng chăm sóc
  • Từ 55 tới 70 tuổi
Kinh nghiệm làm việc với người bệnh theo nhóm bệnh:
  • Tự kỷ
Kinh nghiệm thực hiện các liệu trình y tế:
  • Làm vệ sinh cho người ốm
Giờ làm việc
Kiểm tra
Email đã được xác thực
Quay trở lại mục tìm kiếm