Người giúp việc, Yetunde, Quan 12

Người giúp việc ******* Yetunde

Thành phố Hồ Chí Minh, Quan 12
Độ tuổi: 33 tuổi
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức giá dịch vụ: từ 20000 VND/lần đến
Mức giá dịch vụ: từ 1000000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2024năm
Người giúp việc, Yetunde, Quan 12

Người giúp việc ******* Yetunde

Độ tuổi: 33 tuổi
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức giá dịch vụ: từ 20000 VND/giờ
Mức giá dịch vụ: từ 1000000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2024năm
Độ tuổi: 33 tuổi
Kinh nghiệm: 1 năm
Mức giá dịch vụ: từ 20000 VND/lần đến
Mức giá dịch vụ: từ 1000000 VND/tháng
Ngày đăng ký: 2024năm
Về bản thân
Perform a variety of cleaning activities such as sweeping, mopping, dusting and polishing Ensure all rooms are cared for and inspected according to standards Protect equipment and make sure there are no inadequacies Notify superiors on any damages, deficits and disturbances Deal with reasonable complaints/requests with professionalism and patience Check stocking levels of all consumables and replace when appropriate Adhere strictly to rules from superior
Tóm tắt
Ngày sinh:26 tháng 10 1990
Trình độ học vấn:Đại học
Giới tính:Nữ
Các phương án làm việc mong muốn:
  • Ở cùng chủ nhà
Quốc tịch:Khác
Tôn giáo:Chính thống giáo
Có hút thuốc không:
Có xe riêng:Không
Có bằng lái: Không
Các kỹ năng của người giúp việc
Kinh nghiệm làm việc:
  • Dọn bếp và rửa bát
Giờ làm việc
Kiểm tra
Email đã được xác thực
Quay trở lại mục tìm kiếm