Gia sư Đàn piano (việc làm thêm, cần kinh nghiệm), Ha Dong

C.Huong
Ha Dong
Độ tuổi:
20-25 tuổi
Kinh nghiệm: 1-2 năm
Mức lương:
theo thỏa thuận
Ngày lập: 08.09.2023 năm
Ngày bắt đầu làm việc: 16.09.2023

Gia sư Đàn piano (việc làm thêm, cần kinh nghiệm)

C.Huong
Độ tuổi:
20-25 tuổi
Kinh nghiệm: 1-2 năm
Mức lương:
theo thỏa thuận
Ngày lập: 08.09.2023 года
Ngày bắt đầu làm việc: 16.09.2023
Độ tuổi: 20-25 tuổi
Kinh nghiệm: 1-2 năm
Mức lương:
theo thỏa thuận
Ngày lập: 08.09.2023 года
Ngày bắt đầu làm việc: 16.09.2023
Miêu tả
Cần GS đàn Piano cho HS Tiểu học tại nhà, học vào T7 hàng tuần tại Hà Đông. Ycau đúng giờ, nhiệt tình, nghiêm túc với công việc
Các kỹ năng của gia sư:
Kinh nghiệm làm việc với các nhóm tuổi
  • Lớp 6-9
Âm nhạc:
  • Piano
Tóm tắt
Nơi làm việc:
  • Học tại nhà học sinh
Quốc tịch:
Việt Nam
Philippines
Giờ làm việc
Quay lại mục tìm kiếm