Giúp việc kiêm chăm nom người già (dành cho phụ nữ, cần kinh nghiệm), Thanh Xuan

Chi
Thanh Xuan
Độ tuổi:
25-55 tuổi
Kinh nghiệm: bất kì
Mức lương: 50000 VND/giờ
Mức lương:
theo thỏa thuận
Ngày lập 10.01.2022 năm
Ngày bắt đầu làm việc: 18.01.2022

Giúp việc kiêm chăm nom người già (dành cho phụ nữ, cần kinh nghiệm)

Chi
Độ tuổi:
25-55 tuổi
Kinh nghiệm: bất kì
Mức lương: 50000 VND/giờ
Mức lương:
theo thỏa thuận
Ngày lập 10.01.2022 năm
Ngày bắt đầu làm việc: 18.01.2022
Độ tuổi: 25-55 tuổi
Kinh nghiệm: bất kì
Mức lương: 50000 VND/giờ
Mức lương:
theo thỏa thuận
Ngày lập 10.01.2022 năm
Ngày bắt đầu làm việc: 18.01.2022
Miêu tả
Ban ngày khi bà (đã 85 tuổi) ở nhà một mình thì cần trông nom bà, lo cơm nước cho bà, giúp đỡ bà trong sinh hoạt. Ngoài ra, cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu bữa tối cho cả gia đình trước khi về. Nghỉ CN.
Các kỹ năng của người trông người già/ốm
Độ tuổi của người được chăm sóc:
  • Từ 80 tới 90 tuổi
Tóm tắt
Nơi làm việc:
  • Không ở cùng chủ nhà
Quốc tịch:
Việt Nam
Philippines
Giờ làm việc
Quay lại mục tìm kiếm