Giúp việc người mới ốm dậy, nữ 57 tuổi, đi lại khó khăn. (dành cho phụ nữ, cần kinh nghiệm), Hai Ba Trung

Hoàng Anh
Hai Ba Trung
Độ tuổi:
45-55 tuổi
Kinh nghiệm: bất kì
Mức lương: 50000 VND/giờ
Mức lương: 1000000 VND/tháng
Ngày lập 06.04.2024 năm
Ngày bắt đầu làm việc: 08.04.2024

Giúp việc người mới ốm dậy, nữ 57 tuổi, đi lại khó khăn. (dành cho phụ nữ, cần kinh nghiệm)

Hoàng Anh
Độ tuổi:
45-55 tuổi
Kinh nghiệm: bất kì
Mức lương: 50000 VND/giờ
Mức lương: 1000000 VND/tháng
Ngày lập 06.04.2024 năm
Ngày bắt đầu làm việc: 08.04.2024
Độ tuổi: 45-55 tuổi
Kinh nghiệm: bất kì
Mức lương: 50000 VND/giờ
Mức lương: 1000000 VND/tháng
Ngày lập 06.04.2024 năm
Ngày bắt đầu làm việc: 08.04.2024
Miêu tả
Giúp việc người mới ốm dậy, nữ 57 tuổi, đi lại khó khăn. Các sinh hoạt khác đều bình thường. Chủ yếu giúp đỡ đi lại, vận động, nấu cơm và dọn dẹp nhỏ trong 1 phòng.
Các kỹ năng của người trông người già/ốm
Độ tuổi của người được chăm sóc:
  • Từ 55 tới 70 tuổi
Các nhiệm vụ khác:
  • Nấu ăn
  • Dọn dẹp phòng ở
Tóm tắt
Nơi làm việc:
  • Ở cùng chủ nhà
Quốc tịch:
Việt Nam
Giờ làm việc
Quay lại mục tìm kiếm